Rejestracja przedsiębiorstw

Oferujemy wsparcie przy rejestracji spółek osobowych i kapitałowych (spółek z o.o., akcyjnych, komandytowo-akcyjnych, komandytowych, jawnych, cywilnych, partnerskich), jak również innych podmiotów gospodarczych, w tym fundacji i stowarzyszeń. Opracowujemy projekty umów podmiotów zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami. Na zlecenie Klientów dokonujemy wszelkich zmian danych przedsiębiorstw.

analiza statystyk

 

W tym zakresie oferujemy:

  • doradztwo w wyborze formy prawnej,
  • pomoc w wyborze PKD,
  • opracowanie projektu umowy spółki - z uwzględnieniem zapisów mogących mieć wpływ na elastyczne zarządzanie spółką i kapitałami,
  • organizację spotkania z notariuszem,
  • sporządzenie stosownych dokumentów rejestracyjnych (w tym wpis do CEiDG),
  • rejestrację spółki w KRS,
  • zgłoszenie do ZUS (zarejestrowanie jako płatnika składek),
  • zgłoszenie do US (uzyskanie NIP, rejestracja jako czynny podatnik VAT i VAT-UE),
  • zgłoszenie do GUS (uzyskanie REGON),