Księgowość

Oferujemy pełną obsługę księgową. Zajmujemy się wszystkimi sprawami związanymi z rozliczeniami z urzędem skarbowym, podatkami, reprezentacją przed urzędami i instytucjami.

kalkulator i statystyki

 

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenia ewidencji przychodów, dla osób rozliczanych na zasadzie ryczałtu,
 • sporządzania ewidencji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego,
 • prowadzenia ewidencji dla celów podatku VAT,
 • rozliczania w zakresie podatku VAT,
 • wypełniania wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów,
 • opracowywania Zakładowych Planów Kont,
 • rozliczeń podatku dochodowego,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,

 

Niezależnie od formy prowadzonej księgowości zapewniamy:

 • sporządzanie dokumentów wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski,
 • sporządzanie dokumentów finansowych wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej dla potrzeb banków,
 • reprezentowanie interesów Podatnika przed Urzędem Skarbowym, GUS oraz innymi instytucjami państwowymi,
 • bieżące informowanie Klienta o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących działalności gospodarczej Klienta.