Doradztwo prawno-finansowe

Oferujemy doradztwo prawno-finansowe dla spółek osobowych i kapitałowych, jak również innych podmiotów działających na rynku. Niezależnie od branży oraz struktury prawnej służymy naszym Klientom wsparciem merytorycznym w prowadzonym przez nich biznesie.

uśmiechnięta kobieta

 

W szczególności oferujemy usługi w zakresie:

  • doradztwa w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • tworzenia projektów dokumentów założycielskich (umów spółek, statutów, regulaminów organizacyjnych),
  • uczestnictwa w procesie zakładania oraz rejestracji spółek osobowych i kapitałowych, jak również innych podmiotow gospodarczych, w tym fundacji i stowarzyszeń (udział w postępowaniu rejestracyjnym, uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń i koncesji),
  • kompleksowego wsparcia przy procesach połączeń, podziałów, przekształceń i innych form reorganizacji podmiotów gospodarczych, wraz z optymalizacją finansową,
  • likwidacji spółek osobowych i kapitałowych, jak również innych podmiotów gospodarczych, w tym fundacji i stowarzyszeń,
  • bieżącej obsługi prawnej w zakresie prawa korporacyjnego,
  • analizy prawnej umów z kontrahentami.