Przekształcenia przedsiębiorstw

Zajmujemy się doradztwem w zakresie przekształceń podmiotów gospodarczych. Dokonujemy przekształceń obejmujących różne konfiguracje związane ze zmianą struktury prawnej prowadzonego biznesu. Oferujemy pomoc prawną zarówno przy przekształceniach spółek osobowych w kapitałowe, spółek kapitałowych w spółki osobowe, jak też jednoosobowej działalności gospodarczej w spółki osobowe lub kapitałowe.

Celem przekształceń jest przede wszystkim podniesienie efektywności prowadzonego biznesu i możliwość zmaksymalizowania korzyści płynących z prowadzenia danej działalności gospodarczej.

 

szczęśliwa kobieta

 

W ramach przygotowania procesu przekształcenia, dokonujemy kompleksowej analizy sytuacji prawnej i finansowej podmiotu gospodarczego celem wskazania najefektywniejszego rozwiązania w zakresie zmian struktury prawnej. Przygotowując proces przekształcenia spółek, prezentujemy Klientom wszelkie następstwa z tym związane, również pod kątem prawno-finansowym.

Każdorazowo przedstawiamy Klientom przekrojową analizę prawną każdej nowo powstałej spółki, począwszy od zasad funkcjonowania, przez wzajemne relacje wspólników i akcjonariuszy z organami reprezentującymi spółkę lub ją nadzorującymi, a kończąc na badaniu korzyści, jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności gospodarczej w przekształconej formie.

Stosownie do potrzeb naszych Klientów, podejmujemy się przygotowania i przeprowadzenia procesu przekształcenia spółek, obejmującego przede wszystkim:

 • sporządzenie planu przekształcenia z załącznikami oraz zapewnienie sporządzenia odpowiedniej opinii przez biegłego rewidenta,
 • powzięcie uchwały o przekształceniu spółki,
 • powołanie członków organów spółki powstałej w następstwie przekształcenia,
 • zawarcie umowy albo podpisanie odpowiedniego statutu przekształconego podmiotu,
 • wpis nowo powstałej spółki do rejestru i wykreślenie podmiotu przekształcanego.

Opracowujemy komplet dokumentów (w tym m.in. aktów notarialnych), które są wymagane dla poszczególnych etapów. Pomagamy organom spółki w opracowaniu najważniejszego dokumentu – planu przekształcenia spółki, ze wszystkimi, wymaganymi przez przepisy prawa elementami, jak też w przygotowaniu projektu uchwały o przekształceniu oraz umowy albo statutu nowej spółki.

Ostatecznym etapem procesu przekształcenia przedsiębiorstwa jest konieczność wykreślenia z właściwego rejestru podmiotu przekształcanego i wpis spółki przekształconej. W ramach naszych usług zapewniamy sporządzenie wszelkich wniosków do KRS lub CEiDG. Po złożeniu wniosków monitorujemy postępy rejestracji w KRS bądź CEiDG, dzięki czemu nasi Klienci mają gwarancję, że wszelkie formalności zostaną dopełnione.

Przebieg procesu transformacji spółki różni się za każdym razem, w zależności od tego, czy przekształcane są spółki osobowe w kapitałowe, czy też procedura ta dokonuje się w obrębie spółek kapitałowych bądź osobowych. W związku z tym, do każdej transakcji tego typu podchodzimy indywidualnie, opracowując poszczególne etapy postępowania oraz dokumenty pod kątem konkretnych potrzeb, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przepisami prawa.

Dzierżawa przedsiębiorstw

Dzierżawę przedsiębiorstwa proponujemy, gdy koszty biznesu prowadzonego w ramach indywidualnej działalności gospodarczej przewyższają uzyskiwane dochody. Przedsiębiorca otrzymuje przedsiębiorstwo jednej z naszych spółek do wyłącznej dyspozycji. Zarząd spółki udzieli Przedsiębiorcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw dla realizacji zakładanych przez Niego celów gospodarczych.

Możesz otworzyć własny biznes w ciągu jednego dnia. Przedsiębiorstwo zostanie wydzierżawione do wyłącznego korzystania przez Ciebie.

Jedyna opłata, to 500 zł miesięcznie z tytułu czynszu dzierżawnego. W ramach tej opłaty zapewniamy:

 • obsługę księgową prowadzonego przez Ciebie biznesu,
 • ubezpieczenie w ZUS,
 • korzystanie z adresu naszego biura (nie musisz wynajmować własnego lokalu).

Dodatkowe korzyści:

 • brak opłat w przypadku „martwego sezonu” – w miesiącach w których nie będziesz mógł lub chciał prowadzić działalności gospodarczej nie ponosisz kosztu 500 zł,
 • brak zaliczek na podatek dochodowy – podatek zapłacisz jednorazowo, do końca kwietnia następnego roku,
 • za realizowane przez Ciebie usługi klienci płacić mogą bezpośrednio Tobie, lub na Twoje indywidualne konto bankowe.
 • minimum formalności – wystarczy wizyta w naszym biurze i złożenie podpisu pod umową.

Porównaj to z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Twoje koszty to minimum 1250 zł (1100 zł ZUS plus 150 zł opłat za prowadzenie rachunkowości).

Miesięcznie oszczędzasz 750 zł! Rocznie to już 9000 zł oszczędności!